Vår konstnärliga ledare

Sanna Vässmar

Sanna är uppvuxen i “caféstaden” Alingsås och musikintresset väcktes i tidig ålder främst genom rockmusiken där Frank Zappa och Jimi Hendrix var två stora förebilder. Idag är musikutövande av olika genrer en stor passion. Sanna började sitt musikutövande genom ensemblesång och solosång på kulturskolan i Alingsås. Här väcktes det stora intresset för sång och körsång och valet av musikestetiskt program på Alströmergymnasiet i Alingsås.

Musicerandet fortsatte sedan på Geijerskolan, folkhögskolan i Ransäter, där Sanna studerade i två år. Först på nordiska rockmusiklinjen med inriktning på sång sedan på musikteaterlinjen där även färdigheterna inom dans och teater fick utvecklas. Det var också på Geijerskolan som Sanna bestämde sig att söka in på musikhögskolan för att bli sångpedagog och musiklärare. Sedan hösten 2014 studerar Sanna på ämneslärarutbildningen i musik på musikhögskolan i Malmö, med inriktning på sång inom genrerna Rock och Klassiskt . Parallellt med övrigt musikutövande såsom medverkan i coverband och olika projekt så har körsången varit en stor del av av musicerandet. Sanna har varit aktiv i såväl Geijerskolans kammarkör och elevkör, Lunds akademiska kör samt Musikhögskolans kammarkör, där hon har fått köra bakom bland andra Sanna Nielsen och Helen Sjöholm.