Historia

”Medlemmarna i kören har kommit och gått genom åren, men vissa saker har bestått. Sprungen ur
proggrörelsen har det demokratiska arbetssättet alltid varit viktigt. När det är dags för ett nytt
projekt sätter man sig alltså ner och bollar idéer.”
(Vårt Malmö oktober 2004)

Från början var Mats ”Snorre” Norrefalk vår ledare och vi repeterade på Restaurang Syd. Sven Nyqvist tog sedan över och vi flyttade till Latinskolan. Bjarne Bertelsen ledde kören en kort tid innan han lämnade över till sina musikhögskolekamrater Per Ekman och Lena Frisk (Lena blev sedermera Ekman-Frisk). Per bestämde sig efter något år att ägna sig mer åt instrumental musik, medan Lena stannade kvar som vår konstnärlige ledare under 14 år! Därefter ledde Ina Nissen kören under åren 1997-2003. Ina efterträddes av Eva Kunda Neidek, som gjorde sitt sista projekt med Husets Kör hösten 2010. 2011-2014 leddes kören av Tea-Louice Beurling. 2015-2016 ledde Tove Mattisson kören och 2017 – 2021 ledde Sanna Vässmar kören. Våren 2022 började så Sara Ekdahl som körens musikaliska ledare. Läs mer om Sara här.

Kören arbetar oftast i projektform. Inför varje nytt projekt tar vi fram olika förslag som vi diskuterar. Därefter sker omröstning i demokratisk ordning. När projektinriktningen är fastställd, väljer vi också ansvariga för t ex PR, regi, scenografi och musik – alla beroende på projektets storlek.