Vår konstnärliga ledare

Sara Ekdahl

Sedan vårterminen 2022 leds kören av Sara Ekdahl som har en gedigen bakgrund inom vokalmusik, som körledare samt undervisning i sångteknik . Läs mer om Sara här: https://inlight.se/sara_ekdahl_om_mig